Disclaimer

Disclaimer van AppartementMiddelburg

AppartementMiddelburg is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementMiddelburg, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementMiddelburg zijn verbonden. AppartementMiddelburg is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementMiddelburg beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementMiddelburg is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementMiddelburg worden aangeboden. AppartementMiddelburg garandeert niet dat de op AppartementMiddelburg aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementMiddelburg garandeert ook niet dat de op AppartementMiddelburg aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementMiddelburg garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementMiddelburg hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementMiddelburg is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementMiddelburg. U vrijwaart AppartementMiddelburg voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementMiddelburg.